พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th