พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
หนองคาย   อากาศเย็น 20 30
มุกดาหาร   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 29
อุดรธานี   อากาศเย็น 20 30
สกลนคร   อากาศเย็น 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 30
บึงกาฬ   อากาศเย็น 19 30
www.tmd.go.th