พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th