พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th