พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th