พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 27
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 27
นครพนม   อากาศหนาว 15 26
สกลนคร   อากาศเย็น 16 26
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th