พยากรณ์อากาศ 21 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th