พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 22 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th