พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 63
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th