พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
หนองคาย   อากาศเย็น 19 32
มุกดาหาร   อากาศเย็น 19 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 32
นครพนม   อากาศเย็น 17 32
สกลนคร   อากาศเย็น 17 32
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th