พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th