พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th