พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 36
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 24 35
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 19 36
นครพนม   มีเมฆบางส่วน 23 35
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 35
www.tmd.go.th