พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th