พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th