พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th