พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 19 31
มุกดาหาร   อากาศเย็น 19 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 33
นครพนม   อากาศเย็น 17 32
สกลนคร   อากาศเย็น 17 33
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 19 33
www.tmd.go.th