พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th