พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th