พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th