พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th