พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th