พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 25 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th