พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 63
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th