พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 38
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
www.tmd.go.th