พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th