พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th