พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 28 39
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 26 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th