พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th