พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 38
www.tmd.go.th