พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th