พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
หนองคาย   อากาศเย็น 18 32
มุกดาหาร   อากาศเย็น 19 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 33
นครพนม   อากาศเย็น 17 32
สกลนคร   อากาศเย็น 17 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 19 33
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 19 33
www.tmd.go.th