พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 32
นครพนม   อากาศเย็น 17 32
สกลนคร   อากาศเย็น 17 32
นครสวรรค์   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th