พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 29
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 29
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 29
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 29
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
www.tmd.go.th