พยากรณ์อากาศ 16 พ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 23 34
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 34
กาฬสินธุ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th