พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 35
มหาสารคาม   อากาศเย็น 22 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th