พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th