พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th