พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 29
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th