พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 64
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 31
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 20 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 19 30
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 20 30
สุรินทร์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 31
บุรีรัมย์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th