พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th