พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 40
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 41
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 40
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 41
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
www.tmd.go.th