พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th