พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th