พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th