พยากรณ์อากาศ 22 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th