พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
หนองคาย   อากาศเย็น 21 35
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 35
มหาสารคาม   อากาศเย็น 22 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 26 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 35
www.tmd.go.th