พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 31
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th