พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 39
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 31
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 37
www.tmd.go.th