พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 30
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th