พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
หนองคาย   อากาศเย็น 17 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 32
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 30
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th