พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 34
เลย   อากาศเย็น 20 38
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 38
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 37
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 39
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 32
www.tmd.go.th