พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th