พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
เลย   อากาศเย็น 18 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 32
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 32
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 34
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
www.tmd.go.th