พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th