พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 35
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th