พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th