พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th