พยากรณ์อากาศ 20 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 30
มหาสารคาม   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th