พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 35
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 33
ยโสธร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
www.tmd.go.th