พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th