พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
www.tmd.go.th