พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 32
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 19 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 29
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 30
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 15 29
ยโสธร   อากาศเย็น 19 32
www.tmd.go.th