พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th