พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th