พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th