พยากรณ์อากาศ 18 ต.ค. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 27
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 28
www.tmd.go.th