พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th