พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th