พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 29
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 16 28
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
www.tmd.go.th