พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 20 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th