พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 29
ขอนแก่น   อากาศหนาว 15 28
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 29
มหาสารคาม   อากาศหนาว 14 30
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 14 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 0 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th