พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 28
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th