พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th