พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th