พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 25 36
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
www.tmd.go.th