พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 32
หนองคาย   อากาศเย็น 18 26
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th