พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 25 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 41
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 41
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 30 39
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 29 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th