พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
ขอนแก่น   อากาศหนาว 13 27
ร้อยเอ็ด   อากาศหนาว 15 29
อุดรธานี   อากาศหนาว 13 27
หนองบัวลำภู   อากาศหนาว 13 26
มหาสารคาม   อากาศหนาว 14 27
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 13 26
ชัยภูมิ   อากาศหนาว 15 27
www.tmd.go.th