พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th