พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th