พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 38
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th