พยากรณ์อากาศ 02 มิ.ย. 63
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th