พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 19 32
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 30
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 15 29
www.tmd.go.th