พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 23 34
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 24 36
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th