พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 16 26
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
www.tmd.go.th