พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
ร้อยเอ็ด   อากาศหนาว 15 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
สกลนคร   อากาศหนาว 12 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 31
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 15 32
ยโสธร   อากาศหนาว 15 30
www.tmd.go.th