พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th