พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th