พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th