พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th