พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th