พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th