พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 31
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 34
อุดรธานี   อากาศเย็น 22 33
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 22 32
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 22 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th