พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th