พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 27
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 28
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th