พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th