พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th