พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 31
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 29
นครพนม   อากาศหนาว 14 28
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th