พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th