พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 32
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 34
เลย   อากาศเย็น 16 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 17 30
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 18 31
www.tmd.go.th