พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 26 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th