พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 36
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 38
www.tmd.go.th