พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
สุโขทัย   อากาศเย็น 21 32
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
ลพบุรี   อากาศเย็น 21 33
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 34
สระบุรี   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th