พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 13 31
ตาก   อากาศเย็น 18 34
ลำพูน   อากาศหนาว 14 32
ลำปาง   อากาศหนาว 15 32
แพร่   อากาศหนาว 15 32
www.tmd.go.th