พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th