พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 30
ตาก   อากาศหนาว 15 33
น่าน   อากาศหนาว 13 30
ลำปาง   อากาศหนาว 14 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th