พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 31
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
น่าน   มีเมฆบางส่วน 22 31
พะเยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 30
ลำพูน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 31
ลำปาง   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 31
แพร่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 31
www.tmd.go.th