พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th