พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 21 31
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 21 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 29
สกลนคร   อากาศเย็น 16 28
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 30
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th