พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 31
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
ศรีสะเกษ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th