พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 17 30
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 21 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
นครศรีธรรมราช คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th