พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 23 41
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 40
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 29 39
พระนครศรีอยุธยา   ท้องฟ้าโปร่ง 27 38
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 28 36
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th