พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 32
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
ศรีสะเกษ   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th