พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 32
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th