พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th