พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th