พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 31
พิษณุโลก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝน 70 % ของพื้นที่ 20 26
ศรีสะเกษ   ฝน 70 % ของพื้นที่ 20 27
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th