พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 35
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 35
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 19 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th