พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
หนองคาย   อากาศหนาว 13 26
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 28
มหาสารคาม   อากาศหนาว 14 27
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th