พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th