พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 31
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
ศรีสะเกษ   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 32
ยโสธร   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 30
สุรินทร์   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 32
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 31
www.tmd.go.th