พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 40
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
ศรีสะเกษ   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 39
สุรินทร์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
www.tmd.go.th