พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
อุบลราชธานี   อากาศหนาว 13 26
ร้อยเอ็ด   อากาศหนาว 12 27
ศรีสะเกษ   อากาศหนาว 12 28
ยโสธร   อากาศหนาว 12 27
สุรินทร์   อากาศหนาว 11 27
บุรีรัมย์   อากาศหนาว 11 27
อำนาจเจริญ   อากาศหนาว 12 27
www.tmd.go.th