พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 33
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 30
ศรีสะเกษ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th