พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 32
มหาสารคาม   อากาศเย็น 22 32
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 22 31
ศรีสะเกษ   มีเมฆบางส่วน 24 34
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th