พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th