พยากรณ์อากาศ 21 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th