พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 22 35
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th